Название Скачать
1 2020-2021 оқу жылына арналған жатақхана бойынша тәрбие жұмысының жоспары

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі

Талдықорған өнеркәсіптік индустрия және жаңа техногиялар колледжі

 

 

« Келісемін »                                                                  «Бекітемін»

ӨИ және ЖТК директордың                        Талдықорған қаласының өнеркәсіптік

оқу және тәрбие-ісі                                    индустрия және жаңа технологиялар

жөніндегі орынбасары                                          колледжінің директоры

_____________М.Омирбекова                              ______________ Е.Қоянов

 «__»___________ 2019 жыл                             «__»___________ 2019 жыл

 

2019-2020 оқу жылына арналған

Өнеркәсіптік индустрия және жаңа технологиялар колледж

 жатақханасының тәрбие жұмысының

ЖОСПАРЫ

 

 

 

 

Тәрбие жұмысының басым бағыттары:

 

1.Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты  тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

 1. Рухани-адамгершілік тәрбие
 2. Ұлттық тәрбие
 3. Отбасылық тәрбие

 

 1. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

 1. Интеллектуалды тәрбие, ақпарттық мәдениетті тәрбиелеу

 

 1. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

 1. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

 

 

1.Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты  тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Мақсаты: Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты және патриотты; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):

 • Отанға, мемлекеттік құрылысқа, мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік идеологияға;
 • ҚР Конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, әнұран, ту), құқықтық тәртіпке;
 • елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімге, халықтар достығына;
 • өз елінің экономикалық және әлеуметтік-мәдени даму саласындағы жетістіктеріне;
 • басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына;
 • өз өлкесінің (ауыл, қала, шағын аудан) табиғатына, мәдени-тарихи өміріне;

- құқықтық білімге, заңдылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүріс-тұрысына; 

 • заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне;
 • әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту.

 

 

II.Рухани-адамгершілік тәрбие.

 

Мақсаты:Тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен және дәстүрлерімен келісілген  рухани-адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және  көзқарастарын қалыптастыру.

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):

-   мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына;

-   өзінің қасиетіне, арына және парызына;

-   ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына;

-   өзінің және өзге де халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет

ғұрпына;

-   діни құндылықтарға;

-   ой, сөз және іс бірлігіне;

-   өзінің мінез-құлқын жетілдіруге; 

-   ар-ұжданымен орындалған қылықтарға;

-   түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне;

-   адамдарға риясыз қызмет етуіне;

 

 

 III. Ұлттық тәрбие

Мақсаты: Тұлғаны ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарлау, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):

 • этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке;
 • мемлекеттік тілді және ана тілін меңгеруіне;
 • өз халқының мәдени мұрасына;
 • қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрпына;
 • Қазақстанның этномәдениетіне;
 • этносаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту.

 

 

 1. Отбасылық тәрбие

Мақсаты: Ата-аналарды оқыту, бала тәрбиесінде олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін және жауапкершіліктерін арттыру.

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):

 • этноәлеуметтік рөлдерге;
 • өз отбасына және ұрпақты жалғастыруға;
 • адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарына құрметпен, ұқыпты қарау.

 

 1. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

           Мақсаты: Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым-қатынасын қалыптастыру, экономикалық ойлауын және экологиялық мәдениетін дамыту.

 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):

 • экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа, атап айтқанда «Жасыл экономика» бағдарламасына;
 • экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, қоршаған адамдарға және өзіне;
 • «адам-қоғам-табиғат» жүйесіне;
 • табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке;
 • кәсіби білім мен өнімді еңбекке;
 • нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастыру;
 • экологиялық қауіпсіздік тәртібінің нормаларын сақтауға;
 • еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге;
 • мамандық таңдауына;
 • үздіксіз білім негізінде кәсіби жинақылыққа саналы қатынас таныту.

 

 1. Интеллектуалды тәрбие, ақпарттық мәдениетті тәрбиелеу

 

Мақсаты:Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік құру. 

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):

 • өмір бойы білім алуына;
 • өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне;
 • сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілетіне;
 • зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгеруіне;
 • пікірталас жүргізу дағдыларына;
 • жасампаз қызметке;
 • топтағы жұмысқа, корпоративтік рухты нығайтуға;
 • ақпараттың түрлі дереккөздеріне;
 • қажетті ақпарат алу арналары мен іздестіру жолдарына;
 • өз қызметінің түрлі салаларынан алынған ақпаратқа;
 • Интернет-қауымдастығына қосылу дәрежесіне;
 • Интернеттегі девиантты мінез-құлыққа қарсылық білдіру;
 • ақпарат дереккөздерін таңдау және талдау жасау, өздігімен іздестіру жолдары мен тәсілдеріне;
 • Интернет-сауаттылық қалыптастыруға;
 • ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларға;
 • жоғары ақпараттық мәдениет қалыптастыруға ұмтылу және қызығушылық білдіру.

 

        VII. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

Мақсаты: Білім беру ұйымдарының білім беру кеңістігін тұлғаның өзін-өзі сәйкестендіруінің көпмәдениетті ортасы ретінде құру, тұлғаның қоғамдағы жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін  дамыту.

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):

 

- толеранттылық және ғаламдық пікір;

- көпмәдениеттілік және көптілділікті;

- мәдениетаралық әрекет;

- мемлекеттік тілді, орыс, ағылшын және өзге тілдерді білу;

- қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез-құлық нормаларын;

 • қарым-қатынас мәдениетін;
 • эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына;
 • шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс таныту.

 

VIII. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Мақсаты: Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату.

Бағалау критерийлері (қарым-қатынасы арқылы):

-  денсаулық жағдайының скринингіне;

 • әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге;
 • теріс ықпалдарға қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгеруге;
 • табиғи қабілеттерді орынды пайдалануға;
 • денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінез-құлыққа;
 • өмірдегі жаңа жағдайларға сабырлылық;
 • қауіпсіздік және өмір сүру әрекетін қамтамасыз етуге;
 • денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіруі.

 

Іс - шаралар мазмұны

Мерзімі

Жауаптылар

 

 

 1 Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты  тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

 

1

 1 қыркүйек- Білім күніне  арналған  салтанатты жиын.

 

 Қыркүйек

ОТЖЖ  директордың орынбасары Г.Кокумбаева, Р.Меренкулова, М.Джамбылбаев, Н.Кабылбеков

 

2

«Білімді  ұрпақ-ел болашағы» атты  білім беру сабағы

Қырқүйек

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

3

« Менің Қазақстаным» атты  атты кітап көрмесін ұйымдастыру

Үнемі

Тәрбиешілер

 

4

 Қазақстан Республикасының Конституциясы  (30 тамыз) « Ата Заңым» атты тәрбие сағат және кітап көрмесін үйымдастыру

Қырқүйек

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

5

Қала күніне арналған шараларға қатысу

Қырқүйек

Тәрбиешілер

 

 

6

Лекция- беседа на тему : «Противодействие коррупциии-новая форма патриотизма»

Қырқүйек

Тәрбиешілер

 

 

7

Қалалық кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі испекторымен кездесу  

Қараша

 

Қалалық кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі испекторы

 

8

Тәуелсіздік күніне арналған тәрбие сағат

Желтоқсан

 

Тәрбиешілер

 

 

9

Азаматтардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру,көрме « Адам және Заң» тәрбие сағат

Қантар

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

10

7- Мамыр Отан қорғаушылар күніне арналған демалыс кеш

Мамыр

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

11

4 маусым –ҚР Мемлекеттік  рәміздер күніне орай «Мемлекеттік рәміздер – ұлттық мақтанышым» ( көрме  және де тәрбие сағаты )

Маусым

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

 

 

2. Рухани-адамгершілік тәрбие

 

1

«Рухани жаңғыру» бағдарламаны іске асыру мақсатында өткізілетін  кездесулер  мен шаралар

Жыл бойы

ОТЖЖ  директордың орынбасары, тәрбиешілер,

Алм.обл жастар ресурстық орталығы

 

2

«Жастар-болашақ тірегі» атты тақырыпқа ЖҚК саяхат үйымдастыру

Қырқүйек

 

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

3

«Ата-баба дәстүрі ұрпаққа өнеге» атты тәрбие сағатты(Ұлы  қолбасшы  Балпық би бабанын 325 жылдығына орай)

Қырқүйек

 

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

4

 «Аңызға айналған абыз»атты  көрме (Ұлы  қолбасшы  Балпық би бабанын 325 жылдығына орай)

Қырқүйек

 

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

5

«Заңғар тұлға»тақырыптық кеш (Ұлы  қолбасшы  Балпық би бабанын 325 жылдығына орай)

Қырқүйек

 

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

6

Әдеби кештер,оқырман конференциясы,пікір талас,семинар,дөңгелек  стол т.б.шараларға белсенділікпен қатысу

Үнемі

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

 

3. Ұлттық тәрбие

 

 

 

1

«Тілім  менің-тірегім» тәрбие сағаты,кітап көрмесі

Қыркүйек

 

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

2

«Наурыз –2020» атты іс шара

Наурыз

Тәрбиешілер Мәдени-көпшілік секторы

 

 

4.Отбасылық  тәрбие

 

1

Ата-аналар жиналысы

Қырқүйек

Тәрбиешілер

 

 

2

«Жастар -ұлт болашағы» атты кітап көрмесін ұйымдастыру арқылы білімгерлерге нашақорлық,темекі шегу сияқты зиянды әдеттерден аулақ болуды насихаттау баяндама

Қазан

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

3

Оқушылармен жеке жұмыс жүргізу  (үнемі)

Үнемі

Тәрбиешілер

 

4

Тұрмыстық жағдайы төмен, тәрбиеге қиындық келтіретін білім алушылардың ата-анасымен жұмысты ұйымдастыру

Жыл бойы

Тәрбиешілер

 

 

5

«  Менің Отбасым» Кездесу

Ақпан

Тәрбиешілер,

топ жетекшілер

 

 

5.Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие (Трудовое,экономическое и экологическое воспитание)

 

1

«Как прекрасен этот мир» атты тәрбие сағат және  кітап көрмесін ұйымдастыру,жүргізу

Қырқүйек

Тәрбиешілер,

кітапханашы қызметкері

 

2

Сенбіліктер өткізу:

- Жатақхана  аумағын тазарту

- Қала көшелерін тазарту

- Жатақхана  аумағын көгалдандыру жұмысын ұйымдастыру

Оқу жылы барысында

Жатақхана меңгерушісі,тәрбиешілір,жатақхана кеңесі 

 

3

Табиғатқа саяхат жасау

Мамыр

Тәрбиешілер ,мәдени-көпшілік секторы

 

4

.Жатақханадағы үлгілі қабат, бөлме конкурстарын ұйымдастыру

Үнемі

Тәрбиешілер тазалық секторы

 

5

Акция : «Айналамызды таза ұстайық»

 

 

 

 

6. Интеллектуалды  тәрбие, ақпарттық мәдениетті тәрбиелеу

 

 

1

 «Қызықты көніл,студенттік өмір» атты кеш

Қырқүйек

Тәрбиешілер,мәдени-көпшілік секторы

 

2

«Алтын күз – 2020»  атты тәрбиелік іс-шара

 

Қазан

 

Тәрбиешілер,мәдени-көпшілік секторы

 

3

Туған күн иелерін құттықтау .

Демалыс кеш: « С днем рождения» .

Ай сайын

 

Тәрбиешілер ,мәдени-көпшілік секторы

 

 

4

Халықаралық студенттер күніне арналған  қалалық іс-шараларға қатысу (17 қараша)

Қараша

Тәрбиешілер

 

 

5

Жатақханада демалыс кеш: «Біз таланттарды іздейміз»

Қараша

Тәрбиешілер, мәдени-көпшілік секторы

 

6

Жаңа -2020 жылды қарсы алу

Желтоқсан

 

 

7

8 наурыз мерекесіне арналған демалыс кеш

Наурыз

Тәрбиешілер ,мәдени-көпшілік секторы

 

8

КВН-2020

Сәуір

Тәрбиешілер ,мәдени-көпшілік секторы

 

9

Музей ,театрларға саяхат жасау

Үнемі

 

 

10

Жатақханада «Қыз сыны» байкауы

Сәуір

Тәрбиешілер ,мәдени-көпшілік секторы

 

 

7. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

 

1

Техникалық қауіпсіздік және мүліктерді сақтау туралы ережелермен таныстыру.

Қырқүйек

Жатақхана меңгерушісі

К.Дауталинов

 

2

Білім алушылармен танысу және жатақханаға орналастыру

Қырқүйек

ОТЖЖ  директордың орынбасары,тәрбиешілер, топ  кураторлары  мен шеберлері

 

3

Проведение лекций, воспитательных часов по развитию культуры рациональности среди уч-ся молодежи

Үнемі

Тәрбиешілер

 

4

«Көшеде және жолда өз-өздерін ұстай білу» ережелерімен таныстыру,ескерту

Үнемі

Тәрбиешілер,мейрбике

 

5

Жатақхана тұрғындарымен жиналыс өткізу 

 

Жоспар бойынша

Тәрбиешілер

 

6

Жатақхана кеңесінің отырысы

 

Әр айдың 30-да

Тәрбиешілер Студенттер кенесінің төрайымы

 

7

Демалыс кезінде техника қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы әнгімелесу

Желтоқсан

Тәрбиешілер

 

 

 

8.Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

 

 

 

1

Салауатты өмір салтын қалыптастыру жайлы әңгіме жүргізу. Наркомания,ішімдік, темекі шегу тақырыбына іс-шаралар өткізу

Жыл бойы

Колледж медбикесі

 

2

Лекция –беседа: « Чистота-залог здоровья»

Қырқүйек

Тәрбиешілер

 

3

Лекция-беседа на тему: «Личная гигиена девушек»

Қырқүйек

Тәрбиешілер, мейірбике

4

Арнайы мамандармен кездесу:

Лекция беседа на тему  « Кишечные заболевания»

Қазан

 

Тәрбиешілер, мейірбике

5

Суицидтің алдын-алу мақсатында білім алушылармен сауалнама өткізу

Қараша

Тәрбиешілер, психолог 

6

 СПИД-пен дүниежүзілік күрес күніне арналған акцияға,іс-шараларға қатысу,кітап көрмесі

Желтоқсан

Тәрбиешілер, 

кітапханашы қызметкері, мейірбике

7

Лекция на тему : «Туберкулез –опасное заболевание»

Наурыз

Тәрбиешілер, мейірбике

8

Деңсаулық күні

Әр сейсенбі,бейсенбі

Тәрбиешілер,спорт секторы

9

Шахмат –шашки ойындарынан турнирлар  өткізу

үнемі

Тәрбиешілер,спорт секторы

10

Таңертеңгілік жаттығу

күнде

Тәрбиешілер спорт секторы

           

Тәрбиеші:                                                     М. Дауталинова