ТӨИ және ЖТ колледжінде дуальді оқытуды ұйымдастыру туралы

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығын орындау мақсатында, сондай-ақ Талдықорған өнеркәсіптік индустрия және жаңа технологиялар колледжінде дуальді оқытуды енгізудің республикалық Жол картасын іске асыру жобасы шеңберінде Алматы облысы Кәсіпкерлер Палатасының қолдауымен 2014 жылдан бастап еңбек нарығында сұранысқа ие екі жұмыс мамандығы бойынша дуальды оқыту нысаны табысты енгізілуде.

          "Дәнекерлеу ісі" және "Газбен жабдықтау жабдықтары мен жүйелерін монтаждау және пайдалану" мамандықтары бойынша жұмысшы кадрларды даярлау кезінде өңірдің қажеттілігін ескере отырып, колледжде 30 студент оқиды, колледждің серіктестері және білім алушылардың әлеуетті жұмыс берушілері "ТК-Метакон" ЖШС, "ТК-Интеграл" ЖШС, "Zhersu power" ЖШС, "Жетісу газ" ЖШС, "Тавиди"ЖШС болып табылады.

           Жұмыс оқу бағдарламалары жұмыс берушілермен келісілген, кәсіпорындардың талаптары мен ұсынымдарын ескере отырып әзірленген, дуальды оқыту нысаны бойынша практика мен теория сағаттарының арақатынасы 60% - ды 40% - ға құрайды, яғни 60% практикалық оқытуға бөлінеді.

           Сонымен қатар, Алматы облысы Кәсіпкерлер Палатасының қолдауымен өндірістік оқытудың 12 шебері мен арнайы пән оқытушылары өңір кәсіпорындарында тағылымдамадан өтті.

Осылайша, колледжде құзыреттілікті игеруге және жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес оқыту нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған өндірістік оқытуға түбегейлі жаңа көзқарас қалыптасуда.

  Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін тиісті базалық білімі бар өндірістен мамандарды тарту практикасы қолданылады. Осылайша, колледждің Қамқоршылық кеңесінің ұсынысы бойынша В.П. Спичакова, "Жетісу корпорациясы" АҚ және Н.Р. Хусаинов, "Тавиди" ЖШС кәсіпорындағы тәжірибені басқару үшін шақырылды.

Сонымен қатар, колледж өндірісте арнайы пәндер оқытушыларының практикалық сабақтарын да өткізіп отырады.

Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін колледжде әрбір мамандық бойынша қорытынды аттестаттау комиссиясының құрамы бекітіледі. Ағымдағы жылы кәсіпорынның келесі басшылары, жетекші мамандары қорытынды аттестаттау комиссиясының төрағалары болып табылады.

- 1013000" механикалық өңдеу, өнеркәсіптегі бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика ""ТК Метакон" ЖШС инженері Сребный М. П.;

- 1114000 " Дәнекерлеу ісі "" ТК Метакон " ЖШС бас инженері Комогоров С. И.;

- 1109000" Токарлық іс және металл өңдеу "" ТК Метакон " ЖШС цех бастығы Жаксатов С. Т.;

- 1201000 " Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану "" Сайман " ЖШС директоры Турысбеков А. Т.;

- 1401000 " Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану "" Best stroy " ЖШС директоры Маликзадинов А. А.;

- 1403000 " Ішкі санитарлық - техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді пайдалану және монтаждау "" Best stroy " ЖШС директоры Маликзадинов А. А.;

- 1405000 "Газбен жабдықтау жабдықтары мен жүйелерін монтаждау және пайдалану "" Талдықорған РЦКУ " ЖШС ТБ инженері Қанапиянов К. Б..

2019 жылдың желтоқсан айында колледж аккредиттеуден өтіп, 6 негізгі мамандық бойынша 5 жылға сертификат алды. Комиссияның практика базасына баруы осы кәсіпорындардың материалдық-техникалық және кадрлық қамтамасыз етілуінің заманауи талаптарға сәйкестігін атап өтті. Білім алушылардың өндірістік практикадан өту кезінде тәжірибелі тәлімгерлердің басшылығымен қажетті кәсіби дағдыларды игеруге және пысықтауға мүмкіндігі бар. Жұмыс берушілер әңгімелесу барысында білім алушылардың дайындық сапасына қанағаттанушылығын білдірді және олардың кәсіби міндеттерді орындау үшін қажетті білімінің болуын растады.

Жұмыс берушілердің мамандарды даярлау сапасы және әлеуметтік серіктестер базасында тәжірибеден өткен студенттердің сипаттамалары туралы пікірлерін талдай отырып, студенттер еңбек процесіне саналы көзқарас, белсенді өмірлік ұстаным, жақсы кәсіби білім қалыптастырады, бұл олардың еңбек нарығында сұранысқа, бәсекеге қабілеттілікке, болашақ кәсіби қызметінде өзін-өзі жүзеге асыруға байланысты болады.

Колледж бітірушілердің жұмыс немесе оқу орнынан берілген анықтамалары негізінде түлектердің жұмысқа орналасуына және кәсіби қызметіне мониторинг жүргізеді.

 

ТӨИ және ЖТК  түлектерінің мамандықтар бойынша жұмысқа орналасуы туралы мәліметтер

 

Оқу жылы

Түлектер саны

Жұмысқа орналасқандар саны

Жұмысқа орналас

тыру

%

барлығы

грант

ақылы

негізінде

барлығы

грант

ақылы

негізінде

1114000 – «Дәнекерлеу ісі»

2016-2017

36

36

 

26

26

 

72

2017-2018

45

45

 

39

39

 

91

2018-2019

48

48

 

41

41

 

85

2019-2020

50

50

 

39

39

 

78

01405000 – «Газбен жабдықтау жабдықтары мен жүйелерін монтаждау және пайдалану"»

2016-2017

13

13

 

7

7

 

54

2017-2018

23

23

 

17

17

 

74

2018-2019

23

23

 

13

13

 

57

2019-2020

91

75

16

78

66

 

84

Орташа көрсеткіш          2016-2017 о.ж.– 75%

                                     2017-2018 о.ж. – 79%

                                     2018-2019 о,ж. – 82%

                                     2019-2020 о.ж. – 85%