Атауы Жүктеу
1 Бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар
2 Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды,аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізу тәртібі
3 Педагог мәртебесі туралы